Tag Archives: luật quảng cáo

Khi luật quảng cáo khó thực hiện cùng luật giao thông

Khi luật quảng cáo khó thực hiện cùng luật giao thông

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM cho biết: Sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, ngày 3/1/2013, Cục Văn hóa Cơ sở