Tag Archives: mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệu: rủi ro và thuận lợi

Mở rộng thương hiệu: rủi ro và thuận lợi

Mở rộng thương hiệu khác hẳn so với mở rộng một dòng sản phẩm. Về cơ bản, mở rộng một dòng sản phẩm là lấp đầy kệ hàng với nhiều