Tag Archives: thành phố không biển quảng cáo

Kỳ lạ: thành phố không biển quảng cáo

Kỳ lạ: thành phố không biển quảng cáo

Trên thế giới quả thật có những điều hết sức kỳ lạ. Không điều gì là không thể xáy ra. Hư cấu thật.  Vào trung tầm tháng 9/2006, thị trưởng