Tag Archives: thị trường quảng cáo

Thị trường quảng cáo VN miếng mồi béo bở cho doanh nghiệp ngoại

Thị trường quảng cáo VN miếng mồi béo bở cho doanh nghiệp ngoại

Dù các doanh nghiệp ngoại thường chiếm hết những hợp đồng khủng từ các tập đoàn toàn cầu và nhiều tập đoàn lớn của VN, nhưng doanh nghiệp quảng cáo

Thị trường quảng cáo bát nháo: phép vua thua lệ làng

Thị trường quảng cáo bát nháo: phép vua thua lệ làng

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Công ty Dịch vụ quảng cáo Kim Minh (TP.HCM) cho biết, thế mạnh của Kim Minh là mảng quảng cáo ngoài trời. Thế