Tag Archives: tin quảng cáo

Thị trường quảng cáo bát nháo: phép vua thua lệ làng

Thị trường quảng cáo bát nháo: phép vua thua lệ làng

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Công ty Dịch vụ quảng cáo Kim Minh (TP.HCM) cho biết, thế mạnh của Kim Minh là mảng quảng cáo ngoài trời. Thế